✔️ Mã Định Danh Học Sinh, Sinh Viên Là Gì?

Với mỗi công dân, mã định danh cá nhân chính là số CMND/CCCD của họ. Tuy nhiên với học sinh, sinh viên chưa có CMND/CCCD thì mã định danh của học sinh, sinh viên là gì?? Bài viết dưới đây Định danh điện tử EFY-eKYC sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc khi các bạn đang muốn tìm mã định danh cho học sinh ở các cấp học.

Mã định danh học sinh, sinh viên là gì?

Mã định danh học sinh, sinh viên là gì?

Mã định danh cá nhân là gì?

Mã số định danh cá nhân là một dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số. Trong đó: 6 số đầu là mã tỉnh/ mã thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh; mã thế kỷ sinh; mã giới tính và mã năm sinh của công dân. 6 số còn lại là khoảng số ngẫu nhiên.

Mã số định danh này sẽ gắn liền với cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi cá nhân đó chết đi, không thay đổi và không trùng lặp với số định danh cá nhân của người khác.

Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho công dân Việt Nam. Mã số này sẽ được bảo mật hoàn toàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Hiện nay, công dân có thể tra cứu số định danh cá nhân của mình bằng hình thức trực tuyến (online).

Mã định danh học sinh, sinh viên là gì?

Mã định danh cá nhân là gì?

Mã định danh học sinh, sinh viên là gì?

Mã định danh học sinh, sinh viên là mã số định danh cá nhân cho các em học sinh, sinh viên. Mã định danh học sinh, sinh viên được dùng trong công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và các mục đích khác do Bộ GD&ĐT quy định.

Mỗi học sinh, sinh viên sẽ có một mã định danh duy nhất. Mã định danh này có độ dài 20 ký tự được cấp tự động bởi hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trong lần tạo lập hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo.

Trường hợp học sinh nghỉ học, thôi học, chuyển trường đi nơi khác, cơ sở giáo dục nơi có học sinh chuyển đi và sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của học sinh.

Trường hợp tiếp nhận học sinh chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến và sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cập nhật thông tin hồ sơ điện tử theo mã định danh của học sinh

Lưu ý: Các trường học không xóa hồ sơ và mã định danh của học sinh trên Cơ sở dữ liệu ngành khi học sinh chuyển trường.

Mã định danh trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 42/2021/TT-Bộ GDĐT, mã định danh cho một đối tượng được quản lý trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT là một chuỗi ký tự dùng để định danh duy nhất cho đối tượng đó trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT.

Mã định danh của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT trên Cơ sở dừ liệu ngành do Bộ GD&ĐT tạo lập. Thông tin mã định danh của sở GD&ĐT được xác định tại trường dữ liệu “Mã sở”; thông tin mã định danh của phòng giáo dục được xác định tại trường dữ liệu “Mã phòng” (Theo Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT)

Mã định danh của cơ sở giáo dục do sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cấp từ lần tạo lập đầu tiên trên Cơ sở dữ liệu ngành về cơ sở giáo dục đó. Thông tin mã định danh của cơ sở giáo dục được xác định tại trường dữ liệu “Mã trường (học)”, có độ dài là 20 ký tự. Mã định danh này được hình thành theo quy tắc kết hợp mã tỉnh + mã huyện + mã đơn vị.

Trường hợp có sự sáp nhập hoặc chia, tách cơ sở giáo dục, sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý quyết định việc sử dụng mã định danh cho đơn vị mới. Trường hợp cơ sở giáo dục không còn hoạt động, sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý chỉ thay đổi thông tin trạng thái của cơ sở giáo dục dục đó.

Mã định danh học sinh, sinh viên sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học

Mã định danh học sinh, sinh viên là gì?

Mã định danh học sinh, sinh viên sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học

Hiện nay, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 14/02/2022 về cơ sở dữ liệu GD&ĐT. Trong đó, quy định mã định danh giáo viên, học sinh, sinh viên sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học.

Cụ thể:

Theo nội dung tại Khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về mã định danh trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT, theo đó, mã định danh trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT được quy định như sau:

- Bộ GD&ĐT quy định mã định danh các đối tượng quản lý trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT sử dụng thống nhất trong ngành giáo dục bao gồm: Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học.

Mã định danh của cơ sở giáo dục do sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cấp từ lần tạo lập thông tin đầu tiên về cơ sở giáo dục đó trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT.

- Mã định danh của mỗi đối tượng được quản lý trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT là duy nhất, được hình thành từ lần nhập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra), được dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học.

Như vậy, mỗi học sinh, sinh viên sẽ có 01 mã định danh sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học.

Mã định danh phục vụ công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT và các mục đích khác do Bộ GD&ĐT quy định.

- Trường hợp cơ sở giáo dục không còn hoạt động, sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý chỉ thay đổi thông tin trạng thái của cơ sở giáo dục, không xóa mã định danh và hồ sơ trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT.

- Trường hợp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên chuyển công tác, ngưng làm việc hoặc thôi việc, cơ sở giáo dục cập nhật trạng thái và thông tin hồ sơ điện tử, không xóa hồ sơ và mã định danh trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT.

- Trường hợp người học tạm dừng học, thôi học, chuyển đi, cơ sở giáo dục và các cơ quan liên quan chỉ cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của người học, không xóa hồ sơ trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

(Theo quy định trước đây tại Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT, mã định danh của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT trên Cơ sở dữ liệu ngành do Bộ GD&ĐT tạo lập. Thông tin mã định danh của sở GD&ĐT được xác định tại trường dữ liệu “Mã sở”; thông tin mã định danh của phòng giáo dục được xác định tại trường dữ liệu “Mã phòng”.

Ngoài ra, không quy định mã định danh các đối tượng quản lý trên cơ sở dữ liệu GD&ĐT sử dụng thống nhất trong ngành giáo dục, đồng thời dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học.)

Trên đây là toàn bộ chi sẻ về mã định danh hoạc sinh, sinh viên. Hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích với các bạn.

Để được giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc liên hệ ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Ms Hằng): 0912 656 142 / (Ms Yên): 0914 975 209

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Tin tức liên quan